Pompalar

Bütün malzeme kalitelerinde bütün basınçlarda ASME ve DIN standarlarına göre ;
  • Santrifüj pompalar ( Dikey )
  • Santrifüj pompalar ( Yatay )
  • Pozitif deplasmanlı pompalar
  • Pistonlu pompalar
  • Dozaj pompaları ( Metering pump )
  • Diyafram pompaları
  • Kimyasal Enjeksiyon Pompaları