"ELSİN Mühendislik geniş bir yelpazede boru hatlarına yönelik Makine Ekipman ve Teçizat ürünleri tedariği sağlamaktadır."

Ürünlerimiz

Haberler / Duyurular

Ürün Galeri

1Elsin Mühendislik ve IMI Bopp & Reuther temsilcilik anlaşması yapmıştır.
2ODAŞ Enerji – Çan 2 Termik santralinin kurulum aşamasında Elsin mühendislik olarak projede malzeme ve servis hizmeti verilmiştir.
3Elektrik Üretim A.Ş. Afşin Elbistan B termik santralinde bulunan ve temsilciliğini yapmış olduğumuz IMI CCI firmasının ürettiği LP By-pass Vanalarının revizyonu yapılmıştır.
4Elsin Mühendislik – temsilcisi olduğu IMI CCI firmasının düzenlemiş olduğu “Agent Days”’e katıldı.

Tüm Temsilcilikler