ODAŞ Enerji – Çan 2 Termik santralinin kurulum aşamasında, Elsin mühendislik, malzeme ve servis hizmeti vermiştir.